Skinnarland-
samlinga

Skinnarlandsamlinga har meir enn 100 arbeid av Knut Skinnarland (1909-1993) i form av skulpturar, teikningar og grafikk. Museet syner og ein kopi av atelieret hans i Rauland. I tillegg er det kvart år nye sær- og salsutstillingar.

Dyre Vaa-samlingane

Samlingane presenterer eit mangfald av skulpturar, maleri, grafikk og teikningar av bilethoggaren Dyre Vaa.

Vinjesenteret

Vinjesenteret er eit nasjonalt senter for dikting og journalistikk med utgangspunkt i journalisten og diktaren Aasmund Olavsson Vinje og diktarane Aslaug Vaa, Tarjei Vesaas og Halldis Moren Vesaas.

Raulands-
akademiet

Kurs- og aktivitetssenter på Rauland med overnattingsmoglegheiter og ulike kurstilbod heile året.

Telemarkstunet

Gårdstun med samling av kopiar av gamle hus frå Rauland, som blei sett opp som eit tun på 1990-talet.

Vidsyn

Besøk den mystiske skulpturen på Vierlitoppen.

Myllargutvegen

Tanken om å laga Myllargutvegen er at mykje av Myllarguten sitt liv er knytt til desse bygdene der denne vegen fer igjennom.

Falkeriset

Flott tur for heile familien med panoramautsikt mot Hardangervidda.